Lietošanas noteikumi

Laipni lūgti ENVO tīmekļa vietnē („Vietne). Lūdzu, pārskatiet zemāk uzskaitītos pamatnoteikumus, kas ir attiecināmi uz šīs vietnes izmantošanu un produktu iegādi tajā. Izmantojot vietni, Jūs piekrītat sekot un būt saistīts ar šiem noteikumiem („Vienošanās).

VISPĀRĪGI

Laika gaitā mēs varam mainīt uz Vietnes izmantošanu attiecināmos noteikumus. Izmantojot Vietni pēc šādu izmaiņu veikšanas, Jūs piekrītat sekot un būt saistīts ar šiem noteikumiem un jebkurām tajos veiktajām izmaiņām. Laika gaitā mēs var izmainīt, pārvietot, dzēst vai papildināt mūsu Vietnes atsevišķas daļas. 

LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Ar šo Jūs apliecināt, ka saprotat un pieņemat, ka visa informācija, dati, teksts, programmatūra, mūzika, skaņas, fotogrāfijas, grafiskie elementi, audio, video vai cita veida Vietnē attēlotais materiāls (kopīgi saukts par „Saturs”) pieder ENVO. Izņemot vietas, kur tas skaidri norādīts savādāk, nevienu minētā materiāla daļu nedrīkst reproducēt, izplatīt, pārpublicēt, lejupielādēt, attēlot, publicēt, pārraidīt vai kopēt jebkādā formā un ar jebkādiem līdzekļiem, pirms nav saņemta iepriekšēja atļauja no ENVO un/vai no attiecīgā licences devēja. Atļauja tiek dota demonstrēt, kopēt, izplatīt un lejupielādēt materiālus no Vietnes tikai personīgām, nekomerciālām vajadzībām, ja materiāli netiek nekādā veidā modificēti un tiek paturētas visas materiālu oriģinālos redzamie autortiesību un īpašumtiesību paziņojumi. Ar šo bez ENVO skaidras rakstiskas atļaujas ir aizliegts augšupielādēt jebkuru Vietnē pieejamo materiālu uz cita servera. Jebkura šo noteikumu ietvaros sniegtā atļauja tiek automātiski pārtraukta bez iepriekšēja paziņojuma, ja kāds no iepriekš minētajiem noteikumiem tiek pārkāpts. Šādas atļaujas spēkā esamības pārtraukšanas gadījumā, Jūs piekrītat nekavējoties iznīcināt jebkurus lejupielādētos un/vai izdrukātos materiālus. Jebkura neautorizēta Vietnē pieejamo materiālu izmantošana var tikt uzskatīts par vietējo un/vai starptautisko autortiesību likumdošanas, privātumu un publicitātes likuma, kā arī komunikāciju noteikumu un statūtu pārkāpums. ENVO var saturēt erotiska satura attēlus.Apskatīšana atļauta personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.

PREČU ZĪMES

Visas citas Vietnē atrodamās preču zīmes, pakalpojumu zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. ENVO ar šo atsakās no jebkādām īpašumtiesību interesēm attiecībā uz jebkurām citām preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm un tirdzniecības nosaukumiem. Šo zīmju lietojums ir aizliegts pirms nav saņemta iepriekšēja rakstiska piekrišana no ENVO puses, izņemt gadījumus, kur tas ir nepieciešams, lai precīzi identificētu ENVO produktus vai pakalpojumus.

LIETOTĀJU KOMENTĀRI, ATSAUCES UN CITI IESNIEGTIE MATERIĀLI

Visi komentāri, atsauces, ieteikumi, idejas un citi izpaustie, iesniegtie materiāli, kas iesniegti vai piedāvāti ENVO Vietnē, ar Vietnes starpniecību vai citādi izpausti, iesniegti vai piedāvāti attiecībā uz Vietnes izmantošanu (kopīgs saukti par „Komentāriem”) būs un paliks ENVO īpašums. Šāda Komentāru iesniegšana, izpaušana vai piedāvāšana sniegs ENVO tiesības, īpašumtiesības un intereses uz visām uz Komentāriem attiecināmajām autortiesībām un intelektuālā īpašuma tiesībām. Tādējādi ENVO vienpersoniski piederēs minētās tiesības, īpašumtiesības un intereses, un ENVO nebūs ierobežots attiecībā uz šo Komentāru izmantošanu komerciālā vai kādā citā veidā. ENVO nebūs par pienākumu (1) ievērot konfidencialitāti attiecībā uz šādiem komentāriem; (2) maksāt lietotājiem jebkādu kompensāciju par jebkuriem komentāriem; vai (3) atbildēt uz jebkuriem lietotāju komentāriem. Ar šo Jūs apstiprināt, ka neviens no Vietnē publicētajiem komentāriem nepārkāps jebkuras trešās puses tiesības, ieskaitot autortiesības, preču zīmju, privātuma vai jebkuras citas personīgas vai īpašuma tiesības. Tāpat Jūs piekrītat, ka jebkuri Jūsu Vietnē iesniegtie komentāri nesaturēs apmelojošu vai citādi nelikumīgu, ķengājošu vai piedauzīgu materiālu. Jūs piekrītat, ka ENVO var izmantot un/vai izpaust Jūsu demogrāfiskos datus un Vietnes lietojuma statistiku jebkādā veidā, ja vien netiek izpausta Jūsu identitāte. Piedaloties Vietnes loterijās, konkursos, reklāmas pasākumos un/vai pieprasot reklāmas informāciju vai jaunumus par produktiem, Jūs piekrītat, ka ENVO var izmantot Jūsu iesniegto informāciju mārketinga un reklāmas nolūkos.

KOMUNIKĀCIJA STARP JUMS UN ENVO

Jūs piekrītat, ka ENVO var nosūtīt Jums elektroniskā pasta ziņojumus ar mērķi informēt Jūs par izmaiņām vai papildinājumiem Vietnē, par jebkuru no ENVO produktiem un pakalpojumiem, vai citos līdzīga veida nolūkos pēc ENVO ieskatiem.

KONKURSI/REKLĀMA

Uz jebkuriem Vietnē publicētajiem vai aprakstītajiem konkursiem vai reklāmas pasākumiem tiks attiecināts šādu pasākumu regulējošs noteikumu kopums, kas tiks publicēts Vietnē. Envo piedāvā izmantot unikālu iespēju un iegadāties preces ar divdesmit eiro atlaidi no cenas, kas norādītas interneta veikalā. Lai saņemtu atlaidi, grozā ir jāievada kupona kods, ciparu formāta, bez atstarpēm: deviņi, astoņi, septiņi, seši un ir jāņem vērā, ka šis kupona kods ir derīgs tikai vienu reizi. Šīs akcijas dalībnieks piekrīt, ka būs jāpamaksā visi saistītie piegādes izdevumi, kas saistīti ar piegādes izmaksām.

PRODUKTU INFORMĀCIJA

Vairums Vietnē demonstrēto ENVO produktu ir pieejami ENVO noliktavā un ir pieejams, kamēr attiecīgais produkts nav izpirkts. Dažos gadījumos, Vietnē piedāvātie produkti nebūs pieejami ENVO noliktavā un to piegādes termiņš ir norādīts pie katra attiecīgā produkta. Vietnē cenas ir norādītas Euro (Eur) un ar PVN 21%. Atlaides netiek summētas.

INTERNETA VIETNĒ WWW.ENVO.LV IEGĀDĀTĀS PRECES APLIECINOŠI DOKUMENTI

1. Gadījumos, kad interneta vietnē www.envo.lv pasūtīto preci, pircējs apmaksā un saņem www.envo.lv klientu centrā, tiek izsniegti šādi preces iegādi (turpmāk arī - darījums) apliecinoši dokumenti:

a. Kases čeks;

b. Preču pavadzīme;

c. Garantijas talons (ja tāds nepieciešams).

2. Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme  / nodokļu rēķins, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu.

3. Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircējam uz Omniva pakomātuvai VAS "Latvijas Pasts" pasta nodaļu, pirkumu apliecinošs dokuments ir nodokļu rēķins, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu. Rēķins uzskatāms par oriģinālu un papildus pa pastu netiks izsūtīts, kā arī netiek pievienotas klāt pasūtījumam papīra formātā.

4. Uz preces pasūtījumā norādīto e-pastu tiek nosūtīts arī garantijas talons precēm, kurām tas ir nepieciešams. 

5 Uz pirkumu apliecinoša dokumenta jeb preces pavadzīmes / nodokļu rēķina tiek norādīta atbildīgā par pasūtījuma komplektēšanu un nosūtīšanas dokumenta sastādīšanu persona. Uz dokumenta norādītā atbildīgās personas vārda un uzvārda esamība ir līdzvērtīga minētās personas parakstam.

6. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:

a. Saņemot pasūtīto preci www.envo.lv klientu centrā – pircēja paraksts uz dokumenta;

b. Saņemot pasūtīto preci ar standarta piegādi vai izņemot to DPD Pickup izņemšanas punktos – pircēja paraksts uz kurjera/pasūtījuma izsniedzēja elektroniskā termināla;

c. Saņemot pasūtīto preci pakomātos – pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces pasūtījuma izņemšanai.

7. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no 6.punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.

KRĀSAS/PREČU APRAKSTI

Mēs darām visu iespējamo, lai pēc iespējas precīzāk attēlos atspoguļotu Vietnē piedāvāto produktu krāsu. Tomēr, ņemot vērā, ka patiesās produkta krāsas ir atkarīgas no Jūsu monitora un attēla, tad mēs nevaram garantēt, ka Jūsu monitorā redzamā produkta krāsa atbildīs attiecīgā produkta patiesajai krāsai. Daļai no precēm, preču apraksti un virsraksti tiek sagatavoti automātiski un tie var būt kļūdainu vai neprecīzi. Precēm, kurām nav preču apraksti pirms to iegādes Jūs varat sazināties ar mums, lai saņemtu preces detalizētu aprakstu.

SAITES UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM UN PAKALPOJUMIEM

Attiecībā uz jebkuru Vietnē atrodamo saiti uz citu pakalpojumu vai resursu, kura saturs un pieejamība ir ārpus ENVO kontroles, jebkādi jautājumi par šādu pakalpojumu vai resursu, vai arī jebkuru saiti uz tiem, ir jāadresē attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem vai resursu turētājiem. 

ATTEIKŠANĀS NO TIESĪBĀM

VIETNE UN VISS VIETNES SATURS TIEK SNIEGTS „AS IS” VEIDĀ BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM, TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM, IESKAITOT, BET NE TIKAI, ĪPAŠUMTIESĪBU GARANTIJAS VAI NETIEŠĀM PIEPRASĪJUMA GARANTIJĀM VAI PREČU PIEMĒROTĪBU ATTIECĪGAM NOLŪKAM. AR ŠO JŪS ATZĪSTAT, KA PERSONĪGI UZŅEMATIES VISU AR VIETNES LIETOŠANU SAISTĪBU RISKU UN UZŅEMATIES PILNU ATBILDĪBU PAR IZMAKSĀM, KAS SAISTĪTS AR JEBKURA APRĪKOJUMA REMONTU VAI APKOPI, KURU IZMANTOJAT, LAI IZMANTOTU MŪSU VIETNI, KĀ ARĪ TO, KA ENVO NEBŪS ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM AR ŠĪS VIETNES LIETOŠANU SAISTĪTAJIEM ZAUDĒJUMIEM.

ATTIEKŠANĀS NO TIESĪBĀM SAISTĪBĀ AR NEPRECIZITĀTI

Laika gaitā ENVO var būt pieejama informācija, kurā ieviesušās rakstītas kļūdas, neprecizitātes vai ir izlaista daļa satura attiecībā uz produktu aprakstu, izcenojumu un pieejamību. Ar šo mēs paturam tiesības izlabot jebkuras kļūdas, neprecizitātes vai izlaistu saturu, kā arī izmainīt vai atjaunināt informācija jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma (arī pēc pasūtījuma veikšanas). Ja neesat pilnībā apmierināts ar iegādāto ENVO pirkumu Jūs to kopā ar preču atgriešanas veidlapu varat atgriezt ENVO pa pastu vai ierodoties personīgi mūsu birojā. Sīkākai informācijai skatīt Mūsu atgriešanas politiku.

ATBRĪVOŠANA NO ATBILDĪBAS

Ar šo Jūs piekrītat aizsargāt, atbrīvot no atbildības un nenodarīt kaitējumu ENVO saistībā ar jebkurām prasībām par kaitējumu, to maksām un izmaksām, ieskaitot juridiskā aizstāvja izmaksas, kuras radušās vietnes lietošanas rezultātā vai saistībā ar to.

SPĒKĀ ESAMĪBAS PĀRTRAUKŠANA

Šī Vienošanās ir spēkā esoša, ja vien un kamēr tās spēkā esamību neesat pārtraucis Jūs vai ENVO. Jums ir tiesības šo Vienošanos pārtraukt jebkurā laikā. Arī ENVO var šo Vienošanos pārtraukt jebkurā laikā un to darīt bez priekšēja paziņojumu, kā rezultātā, ENVO var Jums liegt pieeju Vietnei, ja pēc ENVO ieskatiem, Jūs esat pārkāpis Vienošanās ietvaros atrunātos noteikumus. Vienošanās pārtraukšanas gadījumā, neskatoties vai tā pārtraukta no Jūsu puses, vai no ENVO puses, Jūs apņematies nekavējoties iznīcināt visus lejupielādētos vai jebkādā citā veidā no Vietnes iegūtos materiālus, jebkādas šādu materiālu kopijas, neskatoties uz vai šādas kopijas ir izveidotas saskaņā ar Vienošanās noteikumiem vai citādi.  

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI PAR SMS IZSŪTNI

SMS jaunumus var saņem sekojošie mobilo pakalpojumu operatori – LMT, Tele2 Latvia, ZetCOM un Bite Latvia. Ja Jūsu mobilais operators nav minēts, tad Jūs nesaņemsiet SMS jaunumus savā tālrunī.

PRIVĀTUMS

Mēs darām visu savu iespēju robežās, lai uzturētu Jūsu mums sniegtās informācijas drošumu un privātumu. Mēs nepārdosim vai neizpaudīsim Jūsu personīgo informāciju citiem reklāmas devējiem bez skaidras Jūsu piekrišanas. Tomēr, laika gaitā, ar Jūsu piekrišanu  mēs varam nosūtīt Jums reklāmu par jauniem produktiem, ierobežotiem piedāvājumiem vai padomiem. Jūs saņemsiet šādus piedāvājumus vai padomus, tikai ja pieteiksieties šādu pakalpojumu saņemšanai. Tāpat mēs varam lūgt Jūsu komentārus par to, kā uzlabot mūsu produktus vai pakalpojumus. Lai to veiktu, mēs drošā veidā nodosim Jūsu privāto informāciju mūsu aģentūrām, kuras šādus pakalpojumus sniegs mūsu vārdā. Jūs varat viegli apstādināt šāda veida komunikāciju jebkurā veidā, zvanot pa tālruni +371 22127652.

Privātuma POLITIKA

Kādu informāciju mēs uzkrājam?

Mēs uzkrājam informāciju par Jums, kad Jūs veicat pasūtījumu, piesakieties mūsu informatīvajam izdevumam (email vai sms) vai arī kad Jūs aizpildiet mūsu anketas vai formas.

Pasūtot preces no mūsu interneta veikala, Jums attiecīgajās vietās var tikt pieprasīts ievadīt sekojošo informāciju: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, piegādes adresi, telefona numuru un maksājuma kartes detaļas. Ar mūsu lapas saturu Jūs tāpat varat iepazīties anonīmi.

Kādiem nolūkiem mēs izmantojam jūsu sniegto informāciju?

Jebkura no Jums iegūtā informācija var tikt izmantota sekojošajos veidos:

- Lai personalizētu Jūsu apmeklējumu mūsu lapā

(Jūsu sniegtā informācija mums palīdz labāk atbildēt uz Jūsu individuālajām vajadzībām)

- Lai uzlabotu mūsu mājas lapu

(Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot mūsu veikala piedāvājumu, balstoties uz atsauksmēm un informāciju, kuru mums sniedzat Jūs)

- Lai uzlabotu mūsu klientu apkalpošanas kvalitāti

(Jūsu informācija ļauj mums efektīvāk atbildēt uz klientu pakalpojumu pieprasījumu un atbalsta vajadzībām)

- Lai apstrādātu darījumus

Jūsu informācija, neskatoties uz to, vai tā ir publiski vai privāti pieejama, netiks pārdota, apmainīta, pārsūtīta un nodota citai kompānijai vai trešajai personai nekādu iemeslu dēļ, bez Jūsu atļaujas, izņemot gadījumus, kur šāda informācijas apstrāde ir nepieciešama, lai piegādātu nopirkto produktu vai sniegtu pieprasīto pakalpojumu.

- Lai veiktu mājas lapas ietvaros rīkotos konkursus, veicināšanas pasākumus un aptaujas

- Lai nosūtītu periodiskus e-pasta ziņojumus un SMS.

Jūsu pasūtījuma laikā norādītā e-pasta adrese var tikt izmantota, lai nosūtītu Jums informāciju un jaunākās ziņas sakarā ar Jūsu pasūtījumu, kā arī uzņēmuma ziņas, jaunumus saistībā ar iegādātajiem produktiem un pakalpojumiem u.c.

Piezīme: Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no mūsu e-pastu vai sms ziņu saņemšanas, atteikšanās instrukcijas ir norādītas apakšā katram mūsu nosūtītajam e-pastam. Ja vēlaties atteikties no SMS ziņu saņemšanas, tad nepieciešams sazināties ar mums.

Kā tiek aizsargāta manis sniegtā informācija?

Mēs īstenojam vairākus drošības pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību pasūtījuma veikšanas brīdī.

Mēs piedāvājam izmantot drošus serverus. Visa sniegtā jūtīgā/maksājuma informācija tiks pārsūtīt, izmantojot Secure Socket Layer (SSL) tehnoloģija un tad tiek šifrēta mūsu maksājuma apstrādes pakalpojuma sniedzēja datu bāzē tā, ka tai var piekļūt tikai personas, kurām ir īpašas pieejas tiesības šādām sistēmām un šādās datubāzēs vienmēr tiek uzturēta informācijas konfidencialitāte. 

Pēc darījuma, jūsu personīgā informācija (maksājuma kartes informācija, personas kods, finanšu informācija u.c.) netiek uzglabāta uz ENVO serveriem vai datu bāzēs.

Vai tiek izmantotas sīkdatnes ( cookies )?

Sīkdatnes mūsu mājas lapā tiek izmantotas.

Vai Jūs jebkādu informāciju izpaužat trešajām pusēm?

Mēs nepārdodam, nemainām vai kā citādi nenododam trešajām pusēm Jūsu personīgās identifikācijas informāciju. Tas neattiecas uz uzticamām trešajām pusēm, kuras palīdz mūsu mājaslapas darbībā, darbojoties mūsu vārdu vai arī sniedzot jums pakalpojumus, ja vien šīs puses apņemas uzturēt Jūsu informācijas konfidencialitāti tādā pašā mērā kā mēs. Mēs varam izpaust Jūsu informāciju, ja uzskatām, ka tas ir nepieciešas likuma ietvaros, lai īstenotu savas lapas politiku, kā arī lai nodrošinātu mūsu un citu tiesības, īpašumu vai drošību. Tomēr, personīgi neidentificējama apmeklētāju informācija var tikt sniegta citām pusēm mārketinga, reklāmas vai citām vajadzībām.

Trešo pušu saites

Laiku pa laikam, pēc mūsu ieskatiem, savā lapā varam iekļaut trešo pušu produktus, saites vai pakalpojumus. Šādām trešo pušu vietnēm var būt atsevišķi un neatkarīgi privātuma politikas noteikumi. Tādējādi mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz citās vietnēs izvietoto saturu vai tajās veiktajām darbībām. Neskatoties uz to, mēs cenšamies piedāvāt tikai godīgu un izdevīgu saturu un būsim priecīgi no Jums dzirdēt atsauksmes par mūsu pakalpojumiem.

Tikai tiešsaistes privātuma politika

Šī tiešsaistes privātuma politika attiecas tikai uz informāciju, kas iegūta caur mūsu mājas lapu.

Jūsu piekrišana

Izmantojot mūsu vietni, Jūs piekrītat mūsu privātuma politikas noteikumiem

Izmaiņas mūsu privātuma politikā

Ja mēs izlemsim savu privātuma politiku mainīt, mēs šādas izmaiņas uzreiz publicēsim savā lapā.

Sazinieties ar mums

Ja Jums rodas kādi jautājumi attiecībā uz privātuma politiku, Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot zemāk sniegto informāciju. 

Plastix SIA

Reģ.Nr.: 40103488444

Ezermalas iela 38

Rīga

LV-1014

Latvija

kontakti [@ ] envo.lv

-----------------------------------------------------------------------